Διασφάλιση Ποιότητας

Η δέσμευση στην ποιότητα επαληθεύεται, η αξία πιστοποιείται
Daily Taste Quality Assurance intro image
Πρωταρχική δέσμευση της Daily Taste είναι η σταθερή κάλυψη των αναγκών των πελατών της στον ευρύ και απαιτητικό κλάδο της εστίασης.

Η αποστολή αυτή είναι πολυδιάστατη και η επίτευξή της πραγματοποιείται με βάση προκαθορισμένα και διεθνώς αποδεκτά κριτήρια λειτουργίας και δείκτες ποιότητας. Κάθε πιστοποίηση της Daily Taste αντικατοπτρίζει τις αξίες της και ενισχύει τις σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ανθρώπους και τους οργανισμούς που συνεργάζεται, καθώς και με τα μέλη της κοινότητας μέσα στην οποία επιχειρεί. Αυτοί οι δεσμοί είναι ανεκτίμητοι.

Σχέσεις εμπιστοσύνης

Ποιοτικοί έλεγχοι

Το τμήμα ποιοτικού ελέγχου της Daily Taste διεξαγάγει καθημερινούς εσωτερικούς ελέγχους και οι κανόνες υγιεινής των τροφίμων και του συστήματος HACCP τηρούνται σε κάθε τομέα και στάδιο της παραγωγής:

  • Aυστηρή αξιολόγηση προμηθευτών
  • Aξιολόγηση των πρώτων υλών βάσει υψηλών προδιαγραφών
  • Eφαρμογή συστημάτων παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας
  • Συνεχής έλεγχος των παραγομένων προϊόντων και υπηρεσιών και διαρκής
    βελτίωση αυτών
  • Αξιολόγηση προσωπικού σε τακτά χρονικά διαστήματα, με παράλληλη
    ενημέρωση και εκπαίδευση του

Η εταιρεία λειτουργεί στο σύνολο της, εφαρμόζοντας ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων, σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων FSSC 22000, ISO 22000:2018 και ISO 9001:2015, για την τήρηση των οποίων έχει πιστοποιηθεί από τον φορέα πιστοποίησης TUV HELLAS.

Εταιρικές πιστοποιήσεις

FSSC 22000 Ασφάλεια Τροφίμων
TUV HELLAS
ISO 22000:2018 Ασφάλεια Τροφίμων
TUV HELLAS
ISO 9001:2015 Ποιότητα
TUV HELLAS
ISO 14001:2015 Περιβαλλοντική Διαχείριση
TUV AUSTRIA
ISO 45001:2018 Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία
TUV AUSTRIA
ISO 27001 Information Security Management System - Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
SWISS APPROVAL
HALAL Επιτρέπεται η κατανάλωση των προϊόντων μας από πελάτες Μουσουλμανικών χωρών
Πολιτικές
Σε αυτόν τον ιστότοπo χρησιμοποιούνται cookies για να διασφαλιστεί η καλύτερη εμπειρία πλοήγησης.
Θέλω να μάθω περισσότερα.