DAILY TASTE

КОМПАНИЯТА

От 2009

DAILY TASTE

КОМПАНИЯТА

От 2009

Daily Taste развива дейност в областта на храненето от 2009 година. Поема покриването на потребности свързани с предлагането на храна и доставянето на суровини за промишлени предприятия, вериги за хранене, авиокомпании, болници, детски лагери и др., в съответствие с необходимите изисквания на съответното законодателство.

Свръхмодерните и напълно оборудвани съоръжения на Daily Taste в Атина (област Ахарнес), заемат площ от 3200 кв.м. и се състоят от следните отдели: производство, складови помещения, логистика и офиси.

Вертикално интегрираната производствена единица на Daily Taste, в комбинация с високо квалифицирания персонал, дават възможност за производството на 5000 порции дневно. Персоналът на компанията се състои от опитни професионалисти, желаещи да осигурят изключителни продукти и услуги.

Целта на Daily Taste е удовлетвореността на клиентите, както и дългосрочното сътрудничество, а това се постига чрез постоянни усилия за подобряване на услугите и продуктите, при спазване на различните изисквания и особености. Ето защо нашите клиенти ни смятат не само за доставчици, но и за партньори, тъй като играем важна роля и носим отговорност върху крайния продукт.

DAILY TASTE КАРТА

Copyright 2015 - 2017 Daily Taste | All Rights Reserved | Privacy Policy
Web Design - Web Hosting Dazzlink