DAILY TASTE

КАЧЕСТВО

От 2009

DAILY TASTE

От 2009

От 2009

Основната цел на Daily Taste е пълно покриване на изискванията на своите клиенти, предоставяйки им високо ниво на качеството на последователна основа. Отделът за контрол на качеството провежда ежедневни вътрешни проверки, а хигиенните правила за храните и системата HACCP се спазват на всички етапи от производството:

  • строг подбор и оценка на доставчиците
  • оценка на суровините въз основа на високите стандарти
  • прилагане на системи за мониторинг на производствения процес
  • непрекъснат контрол на произвежданите продукти и услуги и непрекъснатото им подобряване
  • оценка на персонала на редовни интервали от време, като в същото време получава информация и се обучава

Компанията, в своята цялост, развива дейност в среда на изисквания и стандарти за качество, прилагайки процедури в съответствие с изискванията на стандарти ISO 9001 и ISO 22000, за спазването на които е сертифицирана от сертифициращия орган TUV HELLAS.

DAILY TASTE КАРТА

Copyright 2015 - 2017 Daily Taste | All Rights Reserved | Privacy Policy
Web Design - Web Hosting Dazzlink